Ny studentingång

En ny webbplattform har upphandlats av Uppsala universitet. Den nya plattformen ska hantera den externa webbplatsen, intranätet för anställda (medarbetarportalen) och ersätta delar av den nuvarande studentportalens funktionalitet.

Införandeprocessen sker inom ramen för tre delprojekt: 1) studentingången 2) medarbetarportalen 3) externwebben www.uu.se. I december 2023 är införandet klart.

Redan den 1 juli 2021 införs den första versionen av den nya studentingången i och med att Studentportalen stänger i augusti. Den nya studentingången kommer att innehålla länkar till relevanta tjänster, information riktad till studenter samt möjligheter att nå studenter med institutionsspecifik information. Kurs- och programinformation hanteras även i fortsättningen i Studium. Den kommande antagningsomgången för höstterminen 2021 kommer eventuellt att innebära en ökad arbetsinsats för institutionernas personal jämfört med tidigare år. Detta på grund av att funktionalitet som tidigare funnits i Studentportalen flyttar till Ladok, Studium och studentingången.

Den 1 juni ges personal som hanterar kurs- och studieadministration tillgång till den nya studentingången. En rad introduktionstillfällen till det nya verktyget och stöd i arbetet kommer att erbjudas.

Under hösten 2021 vidareutvecklas studentingången ytterligare och ska vara klar för leverans i december.
Upplysningar: kommunikation@uadm.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin