Covid-19-rapport den 2 juli

Inga nya fall har rapporterats på tre veckor inom universitetets verksamhet och under vecka 25 fanns enbart 37 konstaterade fall i hela Uppsala län. Situationen är även stabil inom Region Gotland där 12 konstaterade fall rapporterades i länet samma vecka.

– Smittspridningen inom universitetet ligger fortfarande på noll konstaterade fall och nu har vi även den lägsta siffran sedan förra sommaren i Uppsala län som helhet, säger Fredrik Blomqvist, Uppsala universitets säkerhetschef och coronasamordnare.

I övrigt förbereder universitetet sig för terminsstarten HT 2021. I dessa förberedelser planeras bland annat för att stödja internationella studenter och medarbetare, vid behov, att genomföra stipulerad testning dag 1 och dag 5 vid inresa i landet.

– Uppsala universitet kommer att tillsammans med SLU och Region Uppsala att fortsätta med veckovisa avstämningsmöten i syfte att följa utvecklingen noga. Nytt för höstens terminsstart är även att studentvärdar kommer att stödja och välkomna nya studenter genom fysisk närvaro på de campusområden som så önskar under terminens två första veckor.

Under sommaren återställs också universitetets campusområden, till exempel genom återmöblering av lektionssalar, för att vara redo för campusundervisning på plats igen från och med terminsstarten.

– Denna veckas rapport avslutar även den veckovisa återkommande rapporteringen kring coronaläget på Uppsala universitet. Under hösten kommer rapporteringen att ske utifrån behov och inte genom veckovisa rapporter och vi hoppas naturligtvis att behovet av dessa rapporter inte kommer finnas i höst!

Läget gällande smittspridningen

Den 2 juli kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 968 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 747 studenter – ingen ökning
  • 15 doktorander – ingen ökning
  • 206 anställda – ingen ökning

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 747 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 299 (0) konstaterade fall
  • Med/Farm – 313 (0) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 135 (0) konstaterade fall

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Information som gäller internationella studenter och medarbetare

Internationella medarbetare och studenter som behöver testa sig för covid-19 kan inte boka tid via 1177. Denna grupp ska ringa 018-617 35 64 (Region Uppsala) och boka en tid. På Gotland (Region Gotland) är numret 0498-26 89 31.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.23 – 152 st, v.24 – 95 st och v.25 – 37 st.
Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.23 – 28 st, v.24 – 7 st och v.25 – 12 st.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet vaccinerade i Uppsala län

Den 2 juli hade 214 996 (+35 597) invånare fått sin första dos av vaccinet och 118 923 (+29 022) av dessa har också fått sin andra dos.

Antalet vaccinerade i Gotlands län

Den 28 juni hade 52 599 invånare fått vaccin varav 21 000 är färdigvaccinerade.

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av covid-19.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin