Covid-19-rapport den 3 september

Nu har höstterminen startat vid Uppsala universitet och veckan har varit lugn, med endast ett mindre antal rapporterade fall av covid-19. Ett önskemål från Region Uppsala är att om du ännu inte vaccinerat dig – gör det!

Föregående vecka avslutades med åtta konstaterade fall av covid-19 och denna vecka har siffrorna stigit något men på inget sätt är det alarmerande.

Uppsala universitet har även fortsättningsvis kontinuerliga samverkansmöten med Region Uppsala och deras tydliga önskemål är:

  1. Du som ännu inte vaccinerat dig - gör det!
  2. Vid minsta symtom gå och testa dig. Rekommendationen är att testningen sker inom regionens regi, då det vid konstaterad smitta är mycket viktigt att smittspårning kan ske. Om du är bekräftad smittad, så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.
  3. I övrigt - följ de sedan tidigare rekommendationerna och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Läget gällande smittspridningen

Den 3 september kan smittspridningen sammanfattas med att det har funnits 994 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan förra höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 763 studenter (+ 8)
  • 231 anställda* (+/-0)
    *(Från och med HT 2021 har statistiken för doktorandgruppen införlivats i statistiken för anställda.)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin