Covid-19-rapport den 15 oktober

Från den 1 november gäller nya riktlinjer för testning i samband med misstanke om coronasmitta. Universitetet hänvisar till Folkhälsomyndighetens hemsida för detaljer kring de nya riktlinjerna gällande testning.

I föregående vecka rapporterades tio konstaterade fall av covid-19, fördelat på sex studenter och fyra anställda.

– I övrigt har denna vecka inneburit något av ett trendbrott, då det inte inkommit några coronarelaterade frågor eller funderingar till säkerhetsavdelningen. Vi ser det som ett tecken på att det råder ett lugn inom myndigheten gällande coronaläget, säger universitetets säkerhetschef Fredrik Blomqvist. 

Vaccinationsinsats vid Campus Gotland

Nästa vecka genomför Campus Gotland en riktad insats för att öka vaccinationstäckningen bland studenter och medarbetare vid campus. Den 21 oktober kommer Gotlands mobila vaccinationsteam att stationeras utanför Almedalsbibliotekets entré. Ingen tidsbokning behövs utan det är ”drop-in” på plats. Mer information på webbplatsen för Campus Gotland.

Vid förra erbjudandet om vaccinering fick 69 individer sin vaccination på detta sätt.

Håll dig kontinuerligt uppdaterad om de senaste rekommendationerna från Uppsala universitet.

Folkhälsomyndighetens information.

Läget gällande smittspridningen

Den 15 oktober kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 1116 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan förra höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 841 studenter (+6)
  • 275 anställda (+4)
    • Från och med HT 2021 har statistiken för doktorandgruppen införlivats i statistiken för anställda.


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin