Covid-19-rapport den 21 januari

Den snabba spridningen av covid-19 märks även i universitetets egenrapporteringssystem. Under förra veckan fick universitetet ta emot 198 egenrapporter – att jämföra med veckan innan, 107 stycken.

Dessa egenrapporter fördelas på 118 studenter och 80 anställda.

– Trots en hög siffra – universitetets högsta hittills, så följer det hur smittspridningen ser ut i samhället i övrigt, säger universitetets säkerhetschef Fredrik Blomqvist.

Universitetet fortsätter att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för högre utbildning, som innebär att utbildning på plats är en prioriterad åtgärd.

Fokus gällande pandemin har skiftat från att i stort sett uteslutande handla om allvarlig sjukdom och belastningen på sjukvården till utmaningen att bemanna samhällsviktigverksamhet. Universitetets verksamhet utgör inte samhällsviktig verksamhet.

För detaljer kring vad som är samhällsviktig verksamhet, se information från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utifrån nämnda utmaningar som gäller bemanning av samhällsviktig verksamhet, så kom Folkhälsomyndigheten den 20 januari med nya rekommendationer för vad som gäller vid karantän och testning.

Rapportera smitta

Anonymt egenrapporteringssystem för studenter och medarbetare med bekräftad covid-19.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin