Covid-19 rapport den 4 februari

Statsministern gav den 3 februari ett tydligt besked, att Sverige från och med den 9 februari börjar avveckla smittskyddsåtgärderna. Ett besked som välkomnas med glädje och framtidstro av universitetet.

Uppsala universitet kan därmed påbörja återgången till vad som kan betecknas som vanlig ordinarie verksamhet utan påverkan av restriktioner.

Vad gäller övergripande åtgärder med koppling till coronapandemin, så gäller följande:

  1. Universitetets coronagrupp har ett sista möte den 11 februari. Därefter läggs gruppen vilande fram till den 1 april, för att vid detta datum avvecklas om situationen så medger.
  2. Rutinen med egenrapporteringar vid konstaterad smitta, läggs vilande fr.o.m. den 14 februari fram till den 1 april för att vid detta datum avvecklas om situationen så medger.
  3. Samverkan med relevanta interna och externa parter med koppling till coronapandemin, läggs vilande fr.o.m. den 14 februari t.o.m. den 1 april.

Förhoppningen är att den 1 april kunna stänga ”coronakapitlet” för gott.

Rapportera om du har diagnostiserats för covid-19 och ge därigenom universitetet möjlighet att vidta åtgärder för att minska risken för smitta.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin