Test av Sveriges varningssystem utomhus

På måndag den 7 mars kl. 15.00 är det test av Sveriges varningssystem med sirener.

Sverige har ett varningssystem som heter Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. En del av varningssystemet är ljudsändare eller sirener utomhus. Systemet kallas populärt "Hesa Fredrik".

Ljudsändarna testas fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Ljudsirenen måndagen den 7 mars kl. 15.00 är alltså ett test och ingen skarp varning.

Med tanke på konflikten i Ukraina kan det vara bra att berätta för medarbetare och studenter som är nya i Sverige om de återkommande testen av varningssystemet.

Läs mer om Sveriges varningssystem på webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin