Samhällsvetarprogram 2019/2020

Bild för Samhällsvetarprogram 2019/2020
 • 180 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Samhällsvetenskap är studiet av människor i samverkan - att upptäcka, förklara och förstå konsekvenserna av människors agerande i samverkan med varandra och omgivningen. Inom samhällsvetarprogrammet i Uppsala kan du bygga upp den utbildning som passar just dina intressen och mål. Efter en grundkurs där du lär dig ett samhällsvetenskapligt arbetssätt och metodik kan du fördjupa dig inom flera samhällsvetenskapliga ämnen.

Om programmet

Samhällsvetarprogrammet i Uppsala ger unika möjligheter för dig att komponera din egen utbildning. Du kan genom valet av kurser och fördjupning skaffa dig en utbildning som efterfrågas av företag, organisationer och offentlig verksamhet. Samhällsvetarprogrammet utgör en naturlig ingång till studier på avancerad nivå. Redan på den inledande grundkursen ges grundläggande träning i att genomföra ett projektarbete innehållande fördjupning i metod, analys och avrapportering.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med något av programmets ämnen som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Sara Elingfors
Från: Stockholm
Läser: Samhällsvetarprogram

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag var osäker på vilken inriktning jag ville läsa samt osäker på vilka möjligheter som fanns. När jag pratade med några vänner som läste på universitet blev jag tipsad om samhällsvetarprogrammet, vilket passade mig perfekt!

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är väldigt utvecklande. Det är mycket eget ansvar och till stor del får man läsa kurser som intresserar en mer än de flesta kurser på gymnasiet. En stor skillnad från gymnasiet är att man, åtminstone i de kurser jag läst, läser en sak i taget. Till exempel under halva terminen läser jag bara Grundläggande mikro- och makroekonomi istället för att läsa den parallellt med andra kurser.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Svår fråga! Jag skulle säga att det är alla möjligheter som finns när det kommer till att engagera sig och träffa människor från alla olika håll.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det ser olika ut från kurs till kurs, men vanligtvis har vi en föreläsning 10–12, då brukar jag vara i skolan vid 8.30–9.00 och förbereda mig lite, för att sedan efter lunch göra de uppgifter vi har för tillfället.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Att valmöjligheterna är så stora! Och att det är många olika personer med olika intressen och mål.

Hur upplevde du första tentan?
– Jag trodde att det skulle vara mycket värre än vad det var. Det var inte jättestor skillnad mot prov man gjort tidigare. Vi hade lyckligtvis, vilket man nästan alltid får, sett gamla tentor så jag var rätt förberedd. Däremot är tentaperioden innan tuff, det gäller att strukturera. Sedan fick man bra med tid vilket var skönt. Man fick ha med sig snacks vilket var otroligt uppskattat!

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Jag har inget utstakat mål direkt. Jag har en förhoppning av att det jag lär mig kommer att hjälpa mig framöver på arbetsplatsen.

Berätta om studentlivet!
– Jag vill påstå, aningen partiskt, att du inte hittar ett bättre studentliv någon annanstans. Det är riktigt, riktigt bra här i Uppsala. Det finns saker för alla intressen och personer. Man kan engagera sig i föreningar som gäller ens intressen, som entreprenörskap eller utrikespolitik. Vi har även programspecifika föreningar, som jag är ordförande för Föreningen Samhällsvetarna Uppsala vilket är en förening som framförallt riktar sig till personer som läser samhällsvetar- och samhällsplanerarprogrammet. Där ordnar vi allt möjligt, men framförallt mottagning av nya studenter, debatter, pubrundor, skidresor och företagsbesök. Och så har vi de berömda nationerna! Det finns 13 och man får vara med i vilken man vill. Alla har olika föreningar inom nationen som bokklubbar, körer, idrottsträningar med mera, men de erbjuder även pubar och restaurang. Vissa har klubb varje vecka, frukost och lunch. Utbudet varierar, men sviker definitivt inte! 

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Beror på årstid, men egentligen alla ställen där man får en mäktig vy över domkyrkan, exempelvis taket utanför mitt korridorsrum! Sedan trivs jag väldigt bra på våra mysiga nationspubar.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Måste vara klyschig och säga Valborgshelgen. Det är sådan otroligt härlig och lycklig stämning i Uppsala under de dagarna!

Vad gör du om 5 år?
– Förhoppningsvis jobbar jag på ett företag eller en organisation som hjälper till att hjälpa världen, gärna som projektledare!

Hösten 2016

Registrera ditt intresse

Upplägg

Samhällsvetarprogrammet är en treårig utbildning och inleds med en samhällsvetenskaplig grundkurs om 30 högskolepoäng (hp). Under kursen får du en första orientering i modern vetenskapsteori med särskild inriktning mot samhällsvetenskaperna. Du får också träning i samhällsvetenskapligt arbetssätt och metodik samt en orientering inom samhällsvetenskapliga ämnen. Efter den samhällsvetenskapliga grundkursen är studierna förhållandevis fria. Du bygger själv upp en utbildning som passar egna intressen och mål.

Examenskravet är att fördjupning till 90 hp ska ske i ett av nedanstående samhällsvetenskapliga huvudområden:

 • ekonomisk historia
 • freds- och konfliktkunskap
 • företagsekonomi
 • handelsrätt
 • informationssystem
 • kostvetenskap
 • medie- och kommunikationsvetenskap
 • nationalekonomi
 • psykologi
 • samhällsgeografi
 • socialpsykologi
 • sociologi
 • sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personalarbete
 • statskunskap
 • statistik
 • utvecklingsstudier
Förutom huvudområdet om 90 hp ska du ha kurser omfattande 90 hp från andra samhällsvetenskapliga ämnen eller kurser från andra fakulteter. Studenter som genomgått den samhällsvetenskapliga grundkursen om 30 hp med godkänt resultat kan gå vidare till studier på B-nivå i ämnena ekonomisk historia, samhällsgeografi, sociologi och/eller statskunskap.

Kurser från andra fakulteter kan tidigast läsas under termin tre på samhällsvetarprogrammet och omfatta högst 60 hp.

De stora valmöjligheter som samhällsvetarprogrammet erbjuder, har sin begränsning i att du inte kan garanteras utbildningsplats i ett speciellt ämne en särskild termin.

Ett urval måste göras när antalet sökande överstiger antalet platser, varvid de studenter som kommit längst i sina studier inom programmet går före dem som inte kommit lika långt.

Programmet medger också möjlighet att göra en praktiktermin. Praktik kan genomföras antingen inom ramen för valt huvudområde om ämnesinstitutionen medger det eller som en praktik med samhällsvetenskaplig inriktning. Praktikterminen syftar till att den studerande ska träna sig i att använda förvärvade kunskaper i arbetsuppgifter på en arbetsplats. Som studerande ska du också få en uppfattning om framtida möjligheter på arbetsmarknaden samt tillfälle att bygga upp ett personligt kontaktnät. Praktiken kan förläggas till en myndighet, organisation eller företag. Praktik kan endast ske på en arbetsplats som berörd institution har godkänt. Kursen omfattar en termin och fullgörs normalt under terminstid.

Om undervisningen

Eftersom samhällsvetarprogrammet innehåller möjligheter till fördjupning i många olika samhällsvetenskapliga ämnen och därutöver valmöjligheter inom ett brett område, innebär det att de undervisningsformer du möter är av olika karaktär.

Normalt sett består undervisningen av föreläsningar, seminarier och andra övningar i grupper av olika storlek. Författande av PM (skriftlig inlämningsuppgift) och uppsatser, samt diskussion av dessa i seminariegrupper, är en viktig del av utbildningen. Obligatoriska undervisningsmoment ingår i de flesta kurser.

All undervisning bygger på sammanhållna studentgrupper med heltidsstuderande.

Studera utomlands

Du har möjlighet att förlägga dina studier till ett universitet utomlands under en termin eller mer. Uppsala universitet har utbytesprogram med ett stort antal lärosäten i olika länder i hela världen och du kan få hjälp med att hitta de kurser som passar dig och som du kan tillgodoräkna i examen.

Karriär

Samhällsvetare arbetar ofta med ekonomiskt eller ekonomiskt/statistiskt arbete, planering, utvärderings- och analysarbete, organisations- och personaladministration samt marknadsföring.

Kurser i ekonomi kombinerade med språk kan vara lämpliga för dig som vill inrikta dig mot internationell verksamhet. Beteendevetenskap och kommunikation kan vara en lämplig kombination om du vill arbeta med personal- och utbildningsfrågor.

Samhällsvetare finns också inom offentlig verksamhet på till exempel kommunal och regional nivå. Att förstå problematiken kring fördelningsfrågor, markanvändning och demokrati är då viktigt, varför samhällsgeografiska och statsvetenskapliga kurser kan vara lämpliga.

Programmet erbjuder stora möjligheter till fördjupning och genomförande av flera examensarbeten vilket är en styrka inför fortsatta studier inom ett masterprogram. Sist men inte minst kan samhällsvetarprogrammet vara inkörsporten till samhällsvetenskaplig forskarutbildning och forskning.

Behörighet och anmälan

Samhällsvetarprogram

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P2250 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Samhällsvetarprogram

180 HP

VT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-10-15

Anmälningskod: UU-P7250 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programstudievägledaren

studier@kultgeog.uu.se

018-471 25 35

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.