Filosofiska fakultetens hedersdoktorer

1956

 • Bergeron, Tor, FDhc, prof. i meteorologi
 • Berkner, Lloyd V., FDhc, jonosfärforskare, USA
 • Bromé, Janrik, FDhc, författare
 • Hedenvind-Eriksson, Gustav, FDhc, författare
 • Nagell, Trygve, FDhc, prof. i matematik
 • Riet Wooley, Richard van der, FDhc, astronom, Storbritannien
 • Tréfouel, Jacques, FDhc, prof. i biokemi, Frankrike

1955

 • Blom, Carl E., FDhc, läroverksadjunkt
 • Blomberg, Erik, FDhc, författare
 • Chabot, Georges, FDhc, prof. i geografi, Frankrike
 • Engländer, Richard, FDhc, prof., doc. i musikvetenskap
 • Gutenberg, Beno, FDhc, prof. i geofysik, USA
 • Jaensson, Knut, FDhc, författare, kritiker
 • Johansson, Gotthard, FDhc, konstkritiker
 • Odstedt, Ella, FDhc, etnolog
 • Semjonow, Georgij N., FDhc, författare
 • Virgin, Thore, FDhc, bibliograf

1954

 • Iversen, Ragnvald, FDhc, prof. i nordiska språk, Norge
 • Ventris, Michael, FDhc, arkitekt, antikforskare, Storbritannien
 • Wiberg, Albert, FDhc, överlärare
 • Zenzén, Nils, FDhc, mineralog

1953

 • Grabar, André, FDhc, bysantinolog, Frankrike
 • Mark, Herman, FDhc, prof. i högpolymerforskning
 • Panofsky, Erwin, FDhc, prof. i konstvetenskap, USA
 • Qvigstad, Just Knud, FDhc, rektor, sameforskare, Norge
 • Sandegren, Evald, FDhc, förest. för Stockholms bryggeriers centrallaboratorium

1951

 • Göransson, Karl A.F., FDhc, disponent
 • Mattson, Sante, FDhc, prof., Lantbrukshögskolan
 • Munthe, Abraham W.S., FDhc, överbibliotekarie, Norge
 • Perrin, Francis, FDhc, prof. i kärnfysik, Frankrike
 • Streyffert, Thorsten, FDhc, rektor, Skogshögskolan
 • Waller, Axel Erik, FDhc, läkare, boksamlare
 • Walter, Emil, FDhc, universitetslektor i tjeckiska

1950

 • Egnér, Hans, FDhc, laborator
 • Heidelberger, Michael, FDhc, prof., USA
 • Lagerkranz, Johan Ludvig, FDhc, komminister
 • Lange, Thorvald Arthur, FDhc, telegrafkommissarie
 • Murdock, Kenneth Ballard, FDhc, prof., USA
 • Sandburg, Carl, FDhc, författare, USA

1949

 • Afzelius, Nils, FDhc, förste bibliotekarie
 • Broad, Charlie D., FDhc, prof. i vetenskapshistoria, Storbritannien
 • Eklund, Anders Josef, FDhc, geolog
 • Haglund, Gustaf E., FDhc, botaniker
 • Johansson, Levi, FDhc, folkskollärare

1948

 • Cederblad, Carl, FDhc, adjunkt, H. Allm. läroverket i Uppsala
 • Colliander, Elof, FDhc, förste bibliotekarie
 • Ehrling, Henning S., FDhc, nordisk filolog
 • Erlandsson, Theodor S., FDhc, folkskollärare
 • Nordenstreng, Rolf, FDhc, nordisk filolog
 • Santesson, Otto Bernt, FDhc, lektor, Folkskolesem. i Uppsala

1945

 • Bergman, Bo, FDhc, författare, en av de aderton
 • de Hevesy, George, FDhc, prof. i radiologi, USA
 • Elgqvist, Eric Gustaf, FDhc, lektor, H. allm. lärov. i Växjö
 • Hammarsten, Einar, FDhc, prof. i kemi och farmaci
 • Hellström, Gustaf, FDhc, författare, en av de aderton
 • Leach, Henry G., FDhc, forskare i skandinavistik, USA
 • Lundberg, Oskar, FDhc, förste bibliotekarie
 • Persson, Nathan P.H., FDhc, mossforskare
 • Sandström, Johan Wilhelm, FDhc, meteorolog
 • Silow, Alvar, FDhc, bibliotekarie
 • Svensson, Sven E., FDhc, director musices
 • Tigerschiöld, Magnus, FDhc, överingenjör
 • Uggla, Arvid Hjalmar, FDhc, förste bibliotekarie
 • Undén, Östen, FDhc, universitetskansler, utrikesminister

1944

 • Grundström, Harald, FDhc, komminister
 • Hallström, Gustav Axel, FDhc, arkeolog
 • Jansson, Charles A., FDhc, entomolog
 • Tamm, Nils, FDhc, astronom

1942

 • Beijer, Agne, FDhc, prof. i teaterhistoria
 • Festin, Eric, FDhc, länsantikvarie i Jämtlands län
 • Hagberg, Louise E., FDhc, etnolog
 • Hellman, Theodor, FDhc, folkskoleinspektör
 • Hällsjö, Karl-Edvard, FDhc, läkare
 • Lundell, Seth, FDhc, mykolog
 • Nauckhoff, Sigurd A. G:son, FDhc, VD Nitroglycerin
 • Nordstrom, Frithiof G.D., FDhc, tandläkare, entomolog
 • Säve-Söderbergh, Gunnar, FDhc, prof. i geologi, ssk. historisk geologi

1939

 • Enström, Axel F., FDhc, VD Ingenjörsvetenskapsakademien
 • Thörnberg, Emst, FDhc, socialekonomisk författare, folkbildare

1938

 • Alexanderson, Ernst F.W., FDhc, uppfinnare, USA
 • Johnson, Amandus, FDhc, prof., USA
 • Stephenson, George M., FDhc, prof. i historia, USA

1936

 • Engberg, Arthur, FDhc, ecklesiastikminister

1935

 • Hedin, Sven, FDhc, forskningsresande, en av de aderton

1932

 • Barthel, Johan G.Ch., FDhc, rektor, Lantbrukshögskolan
 • Baur, Erwin, FDhc, prof., Tyskland
 • Borgquist, Waldemar, FDhc, överdirektör f. Vattenfallsstyrelsen
 • Endzelin, Janis, FDhc, prof. i baltisk språkvetenskap, Lettland
 • Hertzberg, John K., FDhc, doc. i fotografi
 • Hjärne, Erland, FDhc, prof. i historia
 • Komppa, Gustaf, FDhc, prof. i matematik, Finland
 • Kretzschmar, Johannes, FDhc, statsarkivarie, Tyskland
 • Lindelöf, Emst L., FDhc, prof. i matematik, Finland
 • Magnusson, Adolf H., FDhc, lärare, folkskoleseminariet i Göteborg
 • Maury, François M.-E. L., FDhc, förest. f. Maison Suèdoise i Paris, Frankrike
 • Mikkola, Jooseppi J., FDhc, prof. i slavisk filologi, Finland
 • Månsson, Fabian, FDhc, riksdagsman, författare
 • Peterson, Patrik N., FDhc, lantbrukare, dialektforskare
 • Samuelsson, Sixten, FDhc, rektor, H. allm.lärov. i Uppsala
 • Sandwall, Fredrik V., FDhc, rektor, H. allm. lärov. å Östermalm
 • Schmidt-Nielsen, Sigval, FDhc, prof. i organisk kemi, Norge
 • Sederholm, Jakob J., FDhc, chef f. Geologiska kommissionen, Finland
 • Suits, Gustav, FDhc, prof. i estnisk och allmän litteraturhistoria, Estland
 • Tullgren, Albert, FDhc, chef f. Statens växtskyddsanstalt
 • Wallin, Sigurd, FDhc, intendent, Nordiska museet
 • Weibull, Waloddi, FDhc, prof. i läran om maskinelement
 • Wesenberg-Lund, Carl J., FDhc, prof. i sötvattensbiologi, Danmark
 • Westermarck, Edvard A., FDhc, prof. i filosofi, Finland
 • Wyld, Henry C.K., FDhc, prof. i engelska språket och litteraturen, Storbritannien

1927

 • Backlund, Helge, FDhc, prof. i geologi
 • Boas, Johan Erik Vesti, FDhc, prof. i zoologi, Danmark
 • Brøgger, Valdemar Christoffer, FDhc, prof. i geologi och mineralogi, Norge
 • Cederberg, Arno Rafael, FDhc, prof. i estnisk och nordisk historia, Estland
 • Cederström, Rudolf, FDhc, förest. för Livrustkammaren
 • Ehrensvärd, Albert, FDhc, diplomat, författare
 • Engström, Albert, FDhc, författare, en av de aderton
 • Erixon, Sigurd, FDhc, prof. i folklivsforskning
 • Fogelqvist, Torsten, FDhc, författare, en av de aderton
 • Forssell, Carl Gustaf, FDhc, prof. i medicinsk radiologi
 • Forsslund, Karl Erik, FDhc, författare
 • Geijer, Herman, FDhc, prof. i nordiska språk
 • Hammarskjöld, Hjalmar, FDhc, prof. i speciell privaträtt, en av de aderton
 • Hedström, Herman, FDhc, statsgeolog
 • Holmberg, Uno Nils Oskar, FDhc, prof. i religionshistoria, Finland
 • Johansson, Konrad Severin, FDhc, prof. i matematik, Finland
 • Kreüger, Henrik, FDhc, prof. i byggnadsteknik
 • Lagrelius, Axel, FDhc, överintendent
 • Liljefors, Bruno, FDhc, konstnär
 • Lindmark, Tore, FDhc, prof. i ångteknik
 • Nordensvan, Georg, FDhc, konsthistoriker
 • Nyström, Erik, FDhc, prof. i geologi, Kina
 • Pedersen, Holger, FDhc, prof. i jfr. språkforskning, Danmark
 • Pipping, K. Hugo, FDhc, prof. i nordisk filologi, Finland
 • Rosenberg, Otto, FDhc, prof. i botanik
 • Schmidts, Peter, FDhc, prof. i baltisk filologi, Lettland
 • Tentelis, August, FDhc, prof. i allmän historia, Lettland
 • Uhlig, Carl, FDhc, prof. i geografi, Tyskland
 • Tingsten, Lars, FDhc, general
 • Wigert, Carl S., FDhc, matematiker

1917

 • Alfvén, Hugo, FDhc, dir. musices
 • Bergh, Richard, FDhc, överintendent
 • Clason, Gustaf, FDhc, arkitekt
 • Davidson, David, FDhc, prof. i nationalekonomi och finansrätt
 • Hoppe, Otto, FDhc, lexikograf
 • Karlfeldt, Erik Axel, FDhc, skald, en av de aderton
 • Lindström, Arvid, FDhc, prof. i teoretisk elektroteknik
 • Mauzelius, Robert, FDhc, mineralanalytiker
 • Söderblom, Nathan, FDhc, ärkebiskop, en av de aderton

1907

 • Bendixson, Ivar, FDhc, prof. i högre matematisk analys
 • Berg, Fridtjuv, FDhc, skolman
 • Bonaparte, Prins Roland, FDhc, Led. av Inst. de France, Frankrike
 • Borzì, Antonio, FDhc, prof. i botanik, Italien
 • Brinell, Johan August, FDhc, överingenjör
 • Carruthers, William, FDhc, ordf. i Linnean Society, Storbritannien
 • Dahlstedt, Gustaf Adolf Hugo, FDhc, amanuens, Riksmuseet
 • Darwin, Francis, FDhc, sekr. i Royal Society, Storbritannien
 • de Candolle, Casimir, FDhc, botaniker, Schweiz
 • Erdmann, Edvard, FDhc, statsgeolog
 • Eugen, FDhc, hertig av Närke, konstnär
 • Farlow, William Gilson, FDhc, prof. i botanik, USA
 • Geikie, Sir Archibald, FDhc, chef för Geological Survey, Storbritannien
 • Gröndal, Johan Gustaf, FDhc, stålverksdirektör, Ryssland
 • Gullstrand, Allvar, FDhc, prof. i oftalmiatrik, nobelpristagare
 • Gustafson, Gabriel Adolf, FDhc, prof. i nordisk arkeologi, Norge
 • Hammarstedt, Edvard, FDhc, intendent, Nordiska museet
 • Henriques, Julio Augusto, FDhc, prof. i botanik, Portugal
 • Jackson, Benjamin Daydon, FDhc, generalsekr. i Linnean Society, Storbritannien
 • Jensen, Alfred, FDhc, slavist, skriftställare
 • Johansson, Karl, FDhc, adjunkt i Visby
 • Jäderin, Edvard, FDhc, geograf
 • Keen, William Williams, FDhc, prof. i kirurgi, USA
 • Kjellin, Fredrik, FDhc, ingenjör
 • Kolthoff, Gustaf, FDhc, konservator
 • Lagerlöf, Selma, FDhc, författare, nobelpristagare, en av de aderton
 • Lazaro é Ibiza, Bias, FDhc, prof. i botanik, Spanien
 • Leersum, Evert Comelis van, FDhc, prof. i medicinens historia och farmakologi, Nederländerna
 • Lidén, Evald, FDhc, prof. i jfr. språkforskning med sanskrit
 • Lundbohm, Hjalmar, FDhc, disponent, LKAB
 • Lysholm, Bjame, FDhc, läkare, Norge
 • Modin, Erik, FDhc, komminister
 • Nolen, Willem, FDhc, prof. i patologi, Nederländerna
 • Phragmén, Edvard, FDhc, prof. i högre matematisk analys
 • Sundbärg, Gustav, FDhc, förste aktuarie, emigrationsutredare
 • Trybom, Filip, FDhc, fiskeriinspektör

1900

 • Bildt, Carl, FDhc, diplomat, en av de aderton
 • Börjeson, Johan, FDhc, skulptör
 • Ekman, J.A., FDhc, prof. i teol. prenotioner, biskop i Västerås, ärkebiskop
 • Flink, Gustaf, FDhc, mineralog
 • Henschen, Salomon Eberhard, FDhc, prof. i medicin
 • Kempe, Frans Kristoffer, FDhc, industriman
 • Lind, Erik, FDhc, bibliotekarie
 • Rosen, Georg von, FDhc, konstnär
 • Wijk, Olof, FDhc, affärsman, donator

1893

 • Carl Alexander, FDhc, storhertig av Sachsen-Weimar-Eisenach
 • Dahlander, Robert, FDhc, prof. i allmän och tillämpad fysik
 • Dahlgren, Erik, FDhc, riksbibliotekarie
 • De Geer, Gerhard, FDhc, statsgeolog
 • De Geer, Louis, FDhc, universitetskansler, en av de aderton
 • Eisen, A.G., FDhc, doc. i zoologi
 • Hagströmer, Johan Wilhelm, FDhc, prof. i straffrätt
 • Hammarskjöld, Carl Gustaf, FDhc, prof. i nationalekonomi och finansrätt, justitieråd
 • Hammarsten, Olof, FDhc, prof. i medicinsk och fysiologisk kemi
 • Holmgren, Frithiof, FDhc, prof. i fysiologi
 • Kraemer, Robert von, FDhc, politiker, skriftställare
 • Lagerheim, Gustaf, FDhc, prof. i botanik
 • Lewenhaupt, Eugène, FDhc, biblioteksamanuens
 • Lundell, J.A., FDhc, prof. i slaviska språk
 • Mechelin, Leo, FDhc, prof. i kameral- och förvaltningsrätt, Finland
 • Nobel, Alfred, FDhc, uppfinnare, donator
 • Nordling, Viktor, FDhc, prof. i civilrätt
 • Olsson, Olof, FDhc, President, Augustana College, Rock Island, IL, USA
 • Retzius, Gustaf, FDhc, prof. i anatomi
 • Råbergh, Herman, FDhc, biskop, Finland
 • Silfverstolpe, Carl, FDhc, urkundsutgivare
 • Sjögren, Hjalmar, FDhc, prof. i mineralogi och geologi
 • Snoilsky, Carl, FDhc, skald, en av de aderton
 • Swensson, C.A., FDhc, President, Bethany College, USA
 • Åkerman, Richard, FDhc, prof. i järnets metallurgi

1877

 • Berg, Fredrik, FDhc, prof. i pediatrik
 • Bjerknes, Carl Anton, FDhc, prof. i ren matematik, Norge
 • Bugge, Sophus, FDhc, prof. i jfr indoeuropeisk språkforskning, Norge
 • Cygnaeus, Uno, FDhc, pedagog, Finland
 • Dahll, Thellef, FDhc, geolog, Norge
 • Dickson, Oscar, FDhc, industriman, mecenat
 • Dietrichson, Lorentz, FDhc, prof. i konsthistoria, Norge
 • Estlander, Jakob August, FDhc, prof. i kirurgi, Finland
 • Freudentahl, A.O., FDhc, prof. i svenska, Finland
 • Fåhraeus, Olof Immanuel, FDhc, landshövding i Göteborgs och Bohus län
 • Grundtvig, Svend, FDhc, prof. i nordisk filologi, Danmark
 • Guldberg, Cato, FDhc, prof. i använd matematik, Norge
 • Hedenius, Per, FDhc, prof. i patologi
 • Ibsen, Henrik, FDhc, författare, Norge
 • Kiljander, Karl Mårten, FDhc, kyrkoherde, Finland
 • Krieger, A. Fredrik, FDhc, jurist, prof., Danmark
 • Kullberg, Carl Anders, FDhc, författare, en av de aderton
 • Lange, Johan, FDhc, prof. i botanik, Danmark
 • Lindberg, Sextus Otto, FDhc, prof. i botanik, Finland
 • Lorenz, Ludvig, FDhc, prof. i fysik, Danmark
 • Mohn, Henrik, FDhc, prof. i meteorologi, Norge
 • Monrad, Marcus Jacob, FDhc, prof. i filosofi, Norge
 • Post, Hampus von, FDhc, förest. för Ultuna kem. försöksstation
 • Regnell, Anders Fredrik, FDhc, läkare, donator, Brasilien
 • Rydberg, Viktor, FDhc, författare, en av de aderton
 • Sars, Georg Ossian, FDhc, prof. i zoologi, Norge
 • Scholander, Fredrik Wilhelm, FDhc, arkitekt, konstnär
 • Stephens, Georg, FDhc, prof. i engelska, sagosamlare, Danmark
 • Styffe, Knut, FDhc, bergsvetenskapsman
 • Säve, Per Arvid, FDhc, adjunkt i Visby, fornforskare
 • Thomsen, H.P.J.J., FDhc, prof. i kemi, Danmark
 • Törnebohm, Alfred, FDhc, statsgeolog
 • Waern, Carl Fredrik, FDhc, tf president i Kommerskollegium
 • Westin, Jacob, FDhc, garvarålderman, donator
 • Vigfusson, Gudbrand, FDhc, MA (Oxford), Island
 • Worsaae, Jens Jacob Asmussen, FDhc, inspektör för fornminnesvärden, Danmark

1866

 • Wackerbarth, Athanasius Francis Didrik, hedersmagister, astronom, prof., Uppsala

1860

 • Rydqvist, Johan Erik, hedersmagister, språkforskare, litteraturkritiker, en av de aderton
 • Rääf, Leonhard Fredrik, hedersmagister, lantjunkare, fornforskare

1857

 • Holmboe, Christopher Andreas, hedersmagister, prof. i österländska språk, numismatiker, Christiania
 • Marklin, Gabriel, hedersmagister, adjunkt , Kungl. Vetenskapssoc. i Uppsala

1851

 • Hansteen, Christopher, hedersmagister, prof. i astronomi och mekanik, Christiania

1842

 • Beskow, Bernhard von, hedersmagister, skriftställare, en av de aderton
 • Strinnholm, Anders Magnus, hedersmagister, skriftställare, en av de aderton

1839

 • Brinkman, Carl Gustaf von, hedersmagister, skriftställare, en av de aderton

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin