Politices kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen

För politices kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen gäller förutom de allmänna kraven för kandidatexamen specifika krav på examens innehåll.

Politices kandidatexamen (Bachelor of Science in Political Sciences)

I en politices kandidatexamen ska huvudområdet vara statskunskap, nationalekonomi, statistik, freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier. Examen ska alltid innehålla 30 hp statskunskap, 30 hp nationalekonomi, 15 hp statistik och 15 hp förvaltningsrätt. Kravet på biområde uppfylls genom denna kombination.

Ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics)

I en ekonomie kandidatexamen ska huvudområdet vara ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik. Examen ska alltid innehålla 30 hp företagsekonomi, 30 hp nationalekonomi och 15 hp statistik. Kravet på biområde uppfylls genom denna kombination.

Övriga examina vid Uppsala universitet

Läs om övriga examina vid Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin