Sök till våra engelskspråkiga kurser

Vårterminen 2022 har vi ett batteri med kurser som undervisas på engelska. De flesta kurserna har grundläggande behörighet som krav och till två av kurserna behöver du minst ha en kandidatexamen i bagaget. Alla kurser kan sökas av masterstudenter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin