Programvara

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet att ladda ner datorprogram som ger dig stöd i dina studier. Det finns bland annat rättstavningsprogram och talsyntesprogram, men även programvara för numeriska beräkningar och statistik.

En del av programmen kan du ladda ner till din egen dator och en del kan du använda online. Viss programvara finns tillgängliga via någon av universitetsbibliotekets datorer.

Besök universitetsbibliotek för att se hela utbudet av programvara

MATLAB är en mjukvara med högnivå-programmering för tekniska beräkningar. Det är en interaktiv miljö för algoritmutveckling, datavisualisering, dataanalys och numeriska beräkningar. MATLAB används inom många kurser vid Uppsala universitet

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet att installera MATLAB på din egen dator eller använda online. För att kunna använda licensen behöver du registrera ett konto hos Mathworks. Universitetet betalar för licensen. Uppsala universitets licens inkluderar samtliga toolboxar som hör till MATLAB och Simulink.

MATLAB finns även installerat i vissa studentdatorsalar på Uppsala universitet.

Logga in för att ladda ner MATLAB på din dator

Du som är student vid Uppsala universitet har möjlighet att ladda ner rättstavningsprogram:

Stava Rex är ett program som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Stava Rex är speciellt utvecklat för personer med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter men kan användas för alla som vill ha hjälp med stavning.

SpellRight är ett rättstavningsprogram på engelska. Det rättar engelska stavfel och grammatikfel. Det är utvecklat för att användas av dem som skriver på engelska som andraspråk och för personer med läs- och skrivsvårigheter. Men det är bra för alla som behöver stöd för sin stavning.

Logga in för att ladda ner Stava Rex eller SpellRight.

Du som är student vid Uppsala universitet har möjlighet att ladda ner ett talsyntesprogram:

TorTalk är ett lättanvänt läsverktyg som kan läsa upp alla e-böcker, låsta pdf-filer och text på inskannade bilder. Programmet är speciellt utvecklat för personer med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter men kan användas av alla som vill ha ett enkelt läsverktyg.

Logga in för att ladda ner TorTalk.

Som student vid Uppsala universitet ska du skaffa ett Zoom-konto på universitetets Zoom för att digital undervisning ska fungera bra. Det ger ökad säkerhet och ger bättre funktioner. Du får samma licens som anställda och universitetet betalar för licensen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin