Nominera lärare till pris för internationalisering inom medicinsk utbildning

Nominera den lärare eller lärarlag vid medicinska fakulteten på Uppsala universitet som du anser har gjort en särskild insats för att öka internationaliseringen inom högre medicinsk utbildning.

Sveriges medicinska fakulteter vill belöna lärare som bidragit till att öka internationaliseringen och som genom sin undervisning ger ett större globalt perspektiv.

Exempel på initiativ för ökat fokus på internationalisering av utbildning:

  • Utveckling av nyskapande undervisningsformer anpassade till ett internationellt klassrum
  • Främjandet av studenters anpassning till en global arbetsmarknad
  • Utveckling av kurser/program med engelska som undervisningsspråk som en del av att internationalisera läroplanen
  • Utveckling av virtuell mobilitet och utbyten genom Internationalisering på Hemmaplan
  • Integrering av internationella studenter i kurser och utbildningsprogram
  • Främjandet av att implementera lärares erfarenheter av att undervisa utomlands vid undervisning vid det egna lärosätet
  • Initiera internationella samarbeten och projekt
  • Bygga in interprofessionell utbildning i internationella projekt, kurser och utbildningsaktiviteter
  • Främja student- och personalmobilitet

Priset är på 105 000 kronor och delas ut fem gånger 2017–2022.

Nominera din lärare eller ditt lärarlag senast 14 mars 2022. Nomineringsperioden öppnar 14 februari 2022.

Vem kan du nominera?

Du som är student kan nominera lärare eller lärarlag inom Uppsala universitets medicinska fakultet.

Mer information om nomineringen

Du hittar mer information om nomineringen på Göteborgsuniversitets webbplats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin