Studieregistret (Ladok)

Ladok är universitetets studieregister. Registret innehåller uppgifter om alla studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

När du antas till en utbildning läggs namn, personnummer och adress in i registret tillsammans med uppgifter om antagningen. När du påbörjar dina studier kommer uppgifter om registreringar och studieresultat att läggas in av den institution du läser vid. I registrets läggs även uppgifter in när du får utbildning tillgodoräknad eller tar ut examen. Registret innehåller även uppgifter om studieavgifter.

Som student kan du logga in i Ladok med ditt studentkonto och se uppgifter om dina studier. I Ladok kan du bland annat registrera dig på kurser, anmäla dig till tentamen, ändra dina kontaktuppgifter, beställa studieintyg och ansöka om examensbevis. Saknar du någon uppgift ska du vända dig till den institution där du läst utbildningen.

För dig som inte kan logga in i Ladok finns ett formulär för beställning av intyg över dina studier.

Uppgifterna i Ladok kan även användas av andra myndigheter och högskolor för beslut om antagning och studiemedel, statistik och vissa andra ändamål. Bestämmelser om vad studieregistret ska innehålla och hur uppgifterna får användas finns i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. Din rätt att begära utdrag ur registret och informeras om behandlingen av personuppgifter regleras i dataskyddsförordningen och beskrivs i universitetets dataskyddspolicy.

Senast uppdaterad: 2021-11-17