Stipendier

Ansökningsdatum HT23

Ridstipendier 15 augusti-31 augusti kl. 17.00.

Stora kungörelsen 23 augusti-13 september kl. 17.00.

Kumlins 24 augusti-14 september kl. 17.00.

Borgströms/Hedström 31 augusti-20 september kl. 17.00.

Thuréus 24 oktober-14 november kl. 17.00.

Lennanders 26 oktober 2023-24 januari 2024 kl. 17.00.

Du som har ett stipendium som sträcker sig över flera terminer måste bevaka stipendiet varje termin för att behålla det. Bevakning av ditt stipendium sker mellan 1 november–5 januari kl. 17.00.

Du som sökt stipendium får veta via mejl om du fått något stipendium eller inte. Beslut och utbetalningar av terminens belopp sker i slutet av terminen. Rese- och forskningsstipendier ska rekvireras.

Stipendier som söks på annat sätt

De flesta stipendier söker du via universitetets stipendiesystem. Det finns dessutom ett antal stipendier som hanteras av andra instanser inom eller utanför universitetet och som har andra ansökningsdatum. Se stipendier du söker på annat sätt.

Kontakta Stipendiekansliet

Besöksadress: Servicecenter på Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala
Tel: 018-471 47 50 (vardagar 10.00–11.30)
E-post: stipendier@uu.se
Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala

Läs universitetets dataskyddspolicy om hur dina personuppgifter behandlas när du söker stipendier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin