Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

180 hp

Studieplan, TKV1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKV1K
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 februari 2023
Diarienummer
TEKNAT 2022/136

Termin 1

Ingång Campus, period 1-2

Period 1

1TG283 och 1TG316 kan inte ingå i examen tillsammans på grund av innehållsmässigt överlapp

Period 2

1TG283 och 1TG319 kan inte ingå i examen tillsammans på grund av innehållsmässigt överlapp

Ingång Distans, period 1-2

Period 1

Period 2

Termin 2

Gemensam studieplan ingång Campus och Distans, period 3-4

Period 3

Period 4

Termin 3

Ingång Campus, period 1-2

Period 1

Period 2

1TG314 ersätter 1TG295 och 1TG268. Ingen av dessa kan ingå i en examen samtidigt.

Ingång Distans, period 1-2

Period 1

Period 2

Termin 4

VALBAR TERMIN ingång Campus, period 3-4

Period 3

Period 4

VALBAR TERMIN ingång Distans, period 3-4

Period 3

Period 4

Termin 5

VALBAR TERMIN ingång Campus 23-24

Period 1

Period 2

Termin 5, preliminär studieplan 2024-2025

Ingång Campus

Period 1

En hållbar framtid ‐ teori och transdisciplinära visioner 7,5 (av 15) högskolepoäng (1GV199)

Huvudområde(n) med fördjupning: Hållbar utveckling G1N

En hållbar framtid ‐ transdisciplinära tillämpningar 7,5 (av 15) högskolepoäng (1GV201)

Huvudområde(n) med fördjupning: Hållbar utveckling G1N

Period 2

En hållbar framtid ‐ teori och transdisciplinära visioner 7,5 (av 15) högskolepoäng (1GV199)

Huvudområde(n) med fördjupning: Hållbar utveckling G1N

En hållbar framtid ‐ transdisciplinära tillämpningar 7,5 (av 15) högskolepoäng (1GV201)

Huvudområde(n) med fördjupning: Hållbar utveckling G1N

VALBAR TERMIN ingång Distans 23-24

Period 1

Period 2

Termin 6

Gemensam studieplan för ingång Campus och Distans, period 3-4

Period 3

Period 4

Hållbar verksamhetsutveckling (1TG297) och Hållbar verksamhetsutveckling (1TG275) kan inte ingå tillsammans inom examenskravet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin