Masterprogram i fysik – Fysik

120 hp

Studieplan, TFY2M, FYSI

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY2M
Inriktningskod
FYSI
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 maj 2012
Diarienummer
TEKNAT 2011/90

Termin 1

Profil Materialfysik

Kurserna 1FA560 och 1FA555 ges bara udda år.

Profil Kärn- och partikelfysik

Kurserna 1FA357 och 1FA358 ges bara udda år.

Profil Teoretisk fysik: kvantfält och strängar

Kursen 1FA160 ges bara udda år och kursen 1FA159 bara jämna år.

Profil Energifysik

Profil Fysikens didaktik

Termin 2

Profil Materialfysik

Kursen 1FA597 är för magisterexamen.

Profil Kärn- och partikelfysik

Kursen 1FA227 ges bara jämna år.

Kursen 1FA597 är för magisterexamen.

Profil Teoretisk fysik: kvantfält och strängar

Kursen 1FA227 ges bara jämna år och kursen 1FA158 bara udda år.

Kursen 1FA597 är för magisterexamen.

Profil Energifysik

Profil Fysikens didaktik

Termin 3

Samma kurser som termin 1.

Enda undantaget är för profil Fysikens didaktik där studenterna termin tre även kan läsa kurs 1FA564 nedan.

Termin 4

Alla profiler.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin