Kurser och grupper

Tycker du att det känns jobbigt att hålla presentationer? Känner du dig stressad? Eller skjuter du upp saker och ting? Vi ger dig verktyg att förbättra din situation och hitta en bättre balans i tillvaron.

Du som är student vid Uppsala universitet, SLU i Uppsala, Johannelunds teologiska högskola eller Uppsala folkhögskola kan gå någon av Studenthälsans kurser och workshops. Självklart är du också välkommen att delta på våra kurser på engelska, se engelska sidan.

Vi skapar kurser utifrån vad studenterna oftast behöver hjälp med när de kommer till oss. Här får du fördjupa dig och arbeta i grupp tillsammans med andra med liknande svårigheter. Vi erbjuder både workshoppar och olika föreläsningar. 

Alla kurser är gratis. En kurs kan ställas in om det blir för få anmälda.

HÅLLBARA STUDIER UNDER PANDEMITIDER

Välkomna till en ny termin! Tyvärr råder fortfarande en pandemi som påverkar oss alla, men det finns verktyg för att hantera många av de svårigheter pandemin kan medföra. Denna föreläsning ger dig bra råd och tips kring att plugga på distans, hantera stress, isolering och få balans i livet.

Tid: Torsdag 21 januari kl. 16.00-17.00
Plats: Online via Zoom https://uu-se.zoom.us/j/66657512316

Till sidans topp

Guidade mindfulnessövningar

Investera en halvtimme i ditt psykiska välmående – prova på mindfulness! En stunds mindfulness ger din hjärna och kropp en stunds paus i bruset. Mindfulness kan hjälpa dig att minska stress, ångest och nedstämdhet, hantera tankar och känslor, öka ditt fokus och förbättra ditt minne.

Studenthälsan ordnar guidade mindfulnessövningar fem torsdagar i rad. Kom med på alla eller bara någon enstaka, ingen tidigare erfarenhet krävs. Träffarna innehåller en kort information om mindfulness, följt av en guidad mindfulnessövning.

Övningarna tar ca 20 minuter. Efteråt finns tid att ställa frågor för den som vill.

Tid: Torsdagar kl. 15.30-16.00 med start 11 februari.
Plats: Online via Zoom
Anmälan: studenthalsan-cg@uu.se

Till sidans topp

INTRODUKTION TILL MINDFULNESS 

Genom mindfulness kan du träna upp din förmåga att vara i nuet och öva dig på att vända uppmärksamheten inåt. När vi lägger märke till hur vi har det och accepterar våra känslor, tankar och behov så som de ser ut, så skapar vi förutsättningar för ett mer positivt förhållningssätt till oss själva. 

Kursen består av fyra träffar och varje tillfälle är två timmar långt. Vi går igenom vad mindfulness är och tränar praktiskt tillsammans. Du får också med dig övningar att göra hemma mellan tillfällena.​

Tid: Fyra tillfällen under våren 2021. Tisdagar kl. 15.00-17.00:
16 februari
23 februari
2 mars
9 mars

Plats: Kursen ges på zoom, inga fysiska träffar.

Anmälan: Anmälan för kursen introduktion till mindfulness öppnar här 26 januari.

Till sidans topp

TEMADISKUSSIONER

OBS! Seminarierna hålls på engelska

Kom till våra temaseminarier för att lyssna på en kort presentation och sedan delta i gruppdiskussioner. Du kommer att få möjlighet att träffa andra med liknande problem och få tips om vad man kan tänka på för att underlätta för sig själv. Du kommer också att få information och arbetsblad tillsammans med bok- och apptips.

Du är välkommen att anmäla dig till de seminarium du är intresserad av. Samtidigt uppmuntrar vi dig att delta i dem alla för att skapa en stödjande grupp. Det finns en begränsning på 25 personer per seminarium, så du placeras i kö om vi har fler anmälda än platser, men vänta inte med att registrera dig till varje specifikt seminarium!

TEMAN

Må bra under pandemin – var social, sov och träna
Kämpar du med att vara online hela tiden eller kanske känner dig isolerad? Behöver du uppmuntran för att ta bättre hand om dig själv eller kanske hjälp med sömnproblem?

Tid: Tisdag 16 februari kl 14:30-16:00.
Plats: Online via Zoom
Anmälan: Må bra under pandemin – var social, sov och träna

Hantera din stress och ångest 
Känner du dig stressad av förväntningar, deadlines och hög arbetsbelastning? Behöver du tips för hur du kan minska eller hantera symtom på stress eller ångest?

Tid: Tisdag 23 februari kl 14:30-16:00.
Plats: Online via Zoom
Anmälan: Hantera din stress och ångest

Avslappning och mindfulness
Vill du ha några verktyg för att kunna koppla av och för att leva i nuet?

Tid: Tisdag 2 mars kl 14:30-16:00.
Plats: Online via Zoom
Anmälan: Avslappning och mindfulness

Perfektionism och självkänsla
Har du orealistiska förväntningar på dig själv? Är du alltför självkritisk eller har du irrationella tankar som påverkar dig känslomässigt?

Tid: Tisdag 9 mars kl 14:30-16:00.
Plats: Online via Zoom
Anmälan: Perfektionism och självkänsla

Till sidans topp

Promenadgrupp                                             

Vill du komma ut och röra på dig, få dagsljus och träffa andra studenter? Studenthälsan bjuder in till promenadgrupp. För deltagande i promenadgruppen behöver du vara fri från symptom kopplade till covid-19. Vid fler än åtta personer delar vi upp gruppen. Svenska och internationella studenter är välkomna!

Tid: Onsdagar kl. 12.15 med start 17 februari.
Plats: Vi träffas utanför Studenthälsan i Uppsala, på Övre Slottsgatan 7.
Anmälan: Senast kl. 9.00 samma dag genom att mejla till receptionen@sh.uu.se.

Till sidans topp

Gör det nu!

Gör det nu! riktar sig till dig som har svårt att organisera studierna eller som gång efter gång skjuter upp pluggandet. Syftet med gruppen är att med stöd av varandra arbeta för att komma igång med studierna.

Om du är intresserad av att delta så mejla en intresseanmälan så kontaktar vi dig för mer information. Gruppen har löpande intag under hela terminen. 

Gruppen erbjuds även på engelska där även du som svensktalande är välkommen. Se vår engelska webbsida. 

Vid ändrade direktiv angående distansstudier kan kursen komma att hållas i Studenthälsans lokaler.

Tid: Torsdagar kl. 15.15-16.15. Startar 18 februari. 
Plats: Gruppen träffas varje vecka online via Zoom.
Anmälan: Mejla till gordetnu@uadm.uu.se

Till sidans topp

Att ta hand om sig själv och skapa hållbara levnadsvanor

För att du ska klara av dina studier behöver du också ta hand om dig själv. Vad betyder det att ”äta nyttigt”? Hur får man till en bra sömn och hur gör man om man vill vara mer fysiskt aktiv? Kan dina tankar och din inre dialog ha betydelse för hur du mår och hur du hanterar nya situationer eller utmaningar i livet?

Välkommen på fyra temamåndagar kring ämnena sömn, kost, fysisk aktivitet samt självmedkänsla och hur vi pratar med oss själva. Föreläsningarna ger dig kunskap, tips och råd om hur du skapar levnadsvanor som ger dig förutsättningar för en god hälsa. Du är välkommen till alla fyra tillfällen eller enstaka måndagar.

Tid: Måndagar kl. 16:15-17:00.
1 mars – sömn
8 mars – mat och kost
15 mars – fysisk aktivitet och träning
22 mars – självmedkänsla och vår inre dialog

Plats: Online via Zoom

Anmälan: Senast söndagen innan respektive tillfälle till receptionen@sh.uu.se.
Länk till Zoom-mötet skickas ut samma dag som föreläsningen hålls.

Till sidans topp

Hantera stress och främja hälsa – kurs i tre delar

Att studera vid universitet kan innebära positiva utmaningar, men också kännas svårt. Det kan leda till oro och stress. På kursen arbetar vi med att öka förståelsen för vad som stressar och strategier för att förebygga och hantera den stress som är ofrånkomlig i det dagliga livet – inte minst som student. På kursen kommer du att få tillfälle att i grupp diskutera och reflektera runt de här frågorna.

Kursen består av tre träffar och varje tillfälle är 1,5 timmar långt.

Tid: Torsdagar kl. 17.30-19.00.
4 mars
11 mars
18 mars

Plats: Online via Zoom

Anmälan: Anmälan till kursen hantera stress och främja hälsa öppnar här 15 februari.
Vid för få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Till sidans topp

ATT SKAPA EN HÅLLBAR DISTANSSTUDIETID UNDER PÅGÅENDE PANDEMI

Föreläsning under vårterminen 2021
Som student är det vanligt att uppleva att kraven överstiger ens resurser, vilket kan leda till stress. Att studierna helt eller delvis sker på distans kan innebära en extra utmaning samtidigt som många känner sig ensamma och isolerade på grund av den pågående pandemin. Föreläsningen tar upp förhållningssätt och råd kring vad som kan underlätta livet som student under de nuvarande förutsättningarna.

Tid: Måndag 8 mars kl. 17.15-18.00.
Plats: Föreläsningen ges via Zoom. 
Anmälan: Mejla till receptionen@sh.uu.se senast 5 mars. Du blir sedan kontaktad med en länk till föreläsningen. 

Tid: Måndag 10 maj kl. 15.30-16.15.
Plats: Föreläsningen ges via Zoom. 
Anmälan: Mejla till receptionen@sh.uu.se senast 7 maj. Du blir sedan kontaktad med en länk till föreläsningen. 

STRESSHANTERING

Föreläsning under vårterminen 2021
Livet som student kan innebära mycket stress, och trots att det varken är fel eller farligt att känna stress så kan det påverka både studierna och livet i stort på negativa sätt. På denna föreläsning lär du dig mer om vad stress är, hur du kan förebygga och hantera stress på ett funktionellt sätt.

Tid: Måndag 12 april kl. 17.00-18:00.
Plats: Online via Zoom. 
Anmälan: studenthalsan-cg@uu.se

VÅGA TALA

Många studenter tycker att det är svårt och ångestfyllt att tala inför andra. Att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller bara vara aktiva vid seminarier kan bli så jobbigt att man får kroppsliga symtom och det kan bli svårt att klara av studierna.

Kursen ”Våga tala” är till för dig som vill komma till rätta med det här problemet. Här får du kunskap om vad som sker i en när talängslan slår till och du får träna på att göra presentationer inför andra. Om du redan är en skicklig talare och vill utvecklas inom det kommer kursen inte att vara till någon hjälp, utan då hänvisar vi i stället till en kurs i retorik

Pga restriktionerna kring Covid -19 behöver vi tyvärr ställa in vårens VågaTala kurs. Vi kommer istället att erbjuda ytterligare en Zoom-föreläsning på VågaTala temat. Efter föreläsningen ges möjlighet att ställa frågor. 

Tid: Ons 14 april kl. 15:30-16:30.
Anmälan: Mejla till receptionen@sh.uu.se senast fredag 9 april. Du blir sedan kontaktad med en länk till föreläsningen. 

Till sidans topp

HANTERA TANKAR OCH KÄNSLOR

Tankar och känslor är en del av att vara människa, men kan också orsaka bekymmer i våra liv. Denna föreläsning ger dig kunskap att hantera tankar och känslor på ett funktionellt sätt med strategier utifrån kognitiv beteendeterapi. Lika viktigt under en pandemi som under livet i övrigt!

Tid: Onsdag 5 maj kl.15.30-16.30.
Plats: Online via Zoom

Anmälan: studenthalsan-cg@uu.se

Utbildning för mottagningsansvariga

Som mottagningsansvarig för din kår, nation eller förening har du en viktig uppgift att få de nya studenterna att känna sig välkomna och trivas.

Studenthälsan erbjuder utbildning i samverkan med Universitetskyrkan, samtliga kårer, Uppsala universitet och Kuratorskonventet.

Målgruppen för utbildningen är alla som är mottagnings-/recce-/insparksansvariga vid nationer, kårer och programföreningar knutna till Uppsala universitet. 

Obs! Kursen kommer att hållas via Zoom. 

Utbildningen innehåller:

  • Normer och värderingar
  • Likabehandling och diskriminering
  • Grupputveckling och kommunikation
  • Om något händer
    - Krishantering
    - Alkoholens effekter 

Vårterminen 2021 erbjuds ett utbildningstillfälle som består av två delar. 

Tid: Tisdag 11 maj samt måndag 17 maj kl 15:45-19.00. 
Plats: Online via Zoom. 
Anmälan: Anmälan till utbildningen för mottagningsansvariga är nu öppen

Till sidans topp

Senast uppdaterad: 2021-04-28