Studentkårer

En studentkår är en organisation för och av studenter. De arbetar med att skapa fördelar för dig som student, både i utbildningsfrågor och studiesociala frågor. Studentkårerna representerar dig som student inom hela universitetet.

Hos kåren får du hjälp med praktiska saker som rör studierna. Du kan få hjälp med exempelvis studieekonomi och bostad, service i form av handlån och svar på frågor om studier i allmänhet. På studentkåren finns också förtroendevalda som arbetar med utbildningsfrågor och internationella frågor och jämlikhetsfrågor.

Uppsalas sex studentkårer

Beroende på vilket vetenskapsområde du tillhör kan du vara intresserad av att bli medlem i en eller flera kårer. Vid Uppsala universitet har vi sex stycken studentkårer med olika inriktningar.

Uppsala studentkår är Sveriges största och äldsta studentkår med en lång tradition av att ta tillvara studenternas intressen. De arbetar med bland annat boende- och studiemedelsfrågor och de hjälper dig som medlem med studierelaterade frågor. De driver bostadsportalen Studentboet och ERGO och en nyhetssida för studenter. Som medlem har du även möjlighet att söka stipendier, låna pengar och hyra Norreda torp som ägs av kåren. Uppsala studentkårs mångfaldsbyrå ESMeralda, Elev Student Mångfald, jobbar för breddad rekrytering till högre studier.

Fasaden vid Uppsala studentkår.

Farmacevtiska studentkåren, även kallad Farmis och FaS, är studentkåren för studenter på receptarieprogrammet, apotekarprogrammet, master- och magisterprogrammen och doktorander vid farmaceutiska fakulteten samt för kompletteringsutbildningen för utländska apotekare. Som medlem kan du bland annat köpa billigt fika på kårhuset Pharmen, få ovärderliga arbetsmarknadskontakter, träffa vänner för livet, eller skriva i kårtidningen Reptilen. Allt detta för att din studietid ska bli den bästa möjliga.

Farmacevtiska studentkårens hus.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) är studentkåren för dig som studerar teknik eller naturvetenskap vid Uppsala universitet. UTN hjälper dig med studierelaterade frågor, ser till att din utbildning håller hög kvalité och jobbar för att du ska bli eftertraktad på arbetsmarknaden. Utöver studiebevakningen arrangera UTN många event för att förgylla din studietid, exempelvis Forsränningen på sista april.

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs hus.

Föreningen Uppsalaekonomerna är en studentförening och studentkår för ekonomstudenter vid Uppsala universitet. Som ekonomstudent kan du vända dig till Uppsalaekonomerna om du behöver stöd eller hjälp med något som relaterar till dina studier. Utöver studiebevakning arbetar Uppsalaekonomerna även för att förgylla din studietid genom att syssla med studiesocial och karriärförberedande verksamhet. Uppsalaekonomerna har cirka 2000 medlemmar varav runt 350 är aktiva inom något av de över 80 olika projekt och aktiviteter som arrangeras inom kåren varje år.

Uppsala ekonomernas kårhus "Borgen".

Juridiska föreningen (JF) är studentkåren för juridikstuderande i Uppsala. JF grundades 1844 och har idag en omfattande verksamhet för sina medlemmar, bland annat utbildningsbevakning, studiesocial och arbetslivsrelaterad verksamhet. JF arbetar för att studenterna ska få en utbildning med hög kvalité, stöttar och finns om hjälp behövs. De ser också till att alla studenter ska få en rolig studietid i Uppsala. JF jobbar även för att alla juridikstudenter från Uppsala efter examen ska bli så attraktiva på arbetsmarknaden som möjligt.

Juridiska föreningens samlingslokal "Jontes stuga".

Gotlands studentkår Rindi är en mötesplats för studenter i Visby. Studentkåren Rindi för din talan om du har åsikter, frågor eller problem som rör dina studier. Gotlands Studentbostad är Rindis egna boendeförmedling för dig som studerar på Uppsala universitet Campus Gotland. Här hittar du länkar och annonser till såväl privata uthyrare som bostadsföretag.

Gotlands studentkår Rindis kårhus.

Förutom nationer finns studentkårer, föreningar och politiska partier, som arbetar för att göra din tid som student så bra som möjligt. Alla ger dig samtidigt en chans att aktivt vara med och påverka din situation. Du kan till exempel gå med i någon av kårens studiegrupper, skriva i en kårtidning eller bli medlem i en idrottsförening. Möjligheterna är många!

Vilka får bli studentkår?

En sammanslutning som önskar att få ställning som studentkår måste ansöka om det. Konsistoriet, universitetets styrelse, fattar beslut om ställning om studentkår.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin