Civilingenjörsprogrammet i energisystem

300 hp

Studieplan, TES2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TES2Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 januari 2017
Diarienummer
TEKNAT 2016/123

Kurser märkta med SLU ges av kursansvarig institution vid SLU.

Termin 1

Period 1

Period 2

Studenter som antagits till årskurs 1 hösten 2013 eller senare ska läsa 1MA016 Flervariabelanalys, studenter som antagits tidigare läser 1MA017 Flervariabelanalys, allmän kurs.

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Alternativkurs till 1TG312 är 1TE078. En av kurserna Teknik för förnybar energi och Modern fysik krävs för examen. Kurserna kan vara förkunskapskrav för vissa kurser i årskurs 4 eller 5.

Period 4

En av de två nedanstående kurserna i självständigt arbete är obligatorisk.

Termin 7

Period 1

Kurserna 1FA410 och 1TE654 krockar med varandra i schemat.

Kurserna 1TE765 och 1TE035 krockar med varandra i schemat.

Kursen FÖ0381 Företagsekonomi kan tillgodoräknas med motsvarande kurs vid UU (2FE025 eller 1TE743).

Period 2

FÖ0338 och MX0112 krockar med varandra i schemat.

Kurser schemalagda i årskurs 4 schemakrockar med kurserna schemalagda i årskurs 5.

Kursen MX0112 har huvudområde miljövetenskap som finns vid SLU men inte vid UU.

Termin 8

Period 3

Kurserna 1TE654, 1FA412 och TE0008 krockar med varandra i schemat.

Kurserna 1TE043 och 1GV334 krockar med varandra i schemat.

Kurser schemalagda i årskurs 4 schemakrockar med kurserna schemalagda i årskurs 5.

TE0008 kan inte ingå i examen tillsammans med TE0005.

Period 4

Kurserna TN0288, 1RT495 och 1FA591 krockar med varandra i schemat.

Kurserna 1TE043, 1GV134 och 2FE030 krockar med varandra i schemat.

Kurser schemalagda i årskurs 4 krockar med kurserna schemalagda i årskurs 5.

Termin 9

Entreprenörskolan i Uppsala 60 hp (termin 9-10), ej platsgaranti.

Period 1

Kurserna 1RT890 och 1KB270 krockar med varandra i schemat.

Kurser schemalagda i årskurs 4 schemakrockar med kurserna schemalagda i årskurs 5.

Kursen 1TE754 uppfyller ES-programmets krav på teknik- och systemkurser och kan införas i examen som en sådan.

Kursen 1KB270; ej tillsammans med 1KB765 i examen.

Tillvalskurser:

Period 2

Kurserna 1FA594, 5LH242, 1TE065 och 1TE724 krockar med varandra i schemat.

Kurser schemalagda i årskurs 4 schemakrockar med kurserna schemalagda i årskurs 5.

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala 60 hp (termin 9-10), ej platsgaranti.

En av de två nedanstående kurserna "Examensarbete i energisystem" (1FA392 alternativt EX0724) är obligatorisk.

Period 3

Tillvalskurser:

Period 4

Tillvalskurs:

Tillvalskurser i valfri period:

Endast en av kurserna "Projektarbete i energisystem" får ingå i examen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin