Masterprogram i fysik – Fysik

120 hp

Studieplan, TFY2M, FYSI

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY2M
Inriktningskod
FYSI
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2012
Diarienummer
TEKNAT 2012/87

Termin 1

Profil Materialfysik

Kurserna 1FA560 och 1FA555 ges bara udda år.

Profil Materialteori

Kursen 1FA560 ges bara udda år.

Profil Kärn- och partikelfysik

Kurserna 1FA357 och 1FA358 ges bara udda år.

Profil Teoretisk fysik: kvantfält och strängar

Kursen 1FA160 ges bara udda år och kursen 1FA159 bara jämna år.

Profil Energifysik

Profil Fysikens didaktik

Termin 2

Profil Materialfysik

Kursen 1FA597 är för magisterexamen.

Profil Materialteori

Profil Kärn- och partikelfysik

Kursen 1FA227 ges bara jämna år.

Kursen 1FA597 är för magisterexamen.

Profil Teoretisk fysik: kvantfält och strängar

Kursen 1FA227 ges bara jämna år och kursen 1FA158 bara udda år.

Kursen 1FA597 är för magisterexamen.

Profil Energifysik

Profil Fysikens didaktik

Termin 3

Samma kurser som termin 1.

Enda undantagen är för profil Materialteori där studenterna termin tre även kan läsa kurs 1FA585 samt för profil Fysikens didaktik där studenterna termin tre även kan läsa kurs 1FA564.

Termin 4

Alla profiler.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin