Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar - Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läsåret 2022/2023

Bild för Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar - Specialistsjuksköterskeprogrammet 2022/2023
Anmälan

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar har alltid barnets perspektiv i centrum. Här bygger du den kunskap du behöver för att tillgodose varje barns vårdbehov. Du lär dig att planera, involvera föräldrar i, genomföra och utvärdera vårdåtgärder. Som specialistsjuksköterska med inriktning mot barn och ungdom väljer du ett framtidsyrke med goda karriärmöjligheter överallt där barnsjukvård, barnhälsovård eller och elevhälsa är i fokus.

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Om programmet

Hos oss förbereder du dig för arbete och ansvar inom alla hälso- och sjukvårdsområden där barn och unga finns. Du ingår normalt i ett team där dina medicinska, psykologiska och juridiska kunskaper ger dig förmåga att alltid se situationen med barnets ögon och att stå på barnets sida, vilket är viktiga bidrag i vårdprocessen. Du spelar också en central roll i utvecklingen av vård och förebyggande hälsoåtgärder.

Som specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

  • planerar, leder, genomför och utvärderar du de åtgärder som behövs för att främja barnets fysiska, psykiska och sociala hälsa
  • förebygger du uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer
  • observerar, bedömer och identifierar du vårdbehov hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier
  • ansvarar du för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.
Specialistkompetens
Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten
Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU-tiden utomlands.

Examen

Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) som är en yrkesexamen. Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 hp kan du även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Specialiseringen mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar omfattar sammanlagt 60 hp. Programmet kan läsas på antingen helfart eller halvfart. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Kurser inom programmet

Omvårdnad av barn och ungdomar med allmänpediatriska sjukdomstillstånd 15.0 hp
Valbar kurs inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård eller intensivvård av barn och ungdom 7.5 hp
Vårdvetenskaplig teori och metod 7.5 hp
Omvårdnad av barn och ungdomar med speciella sjukdomstillstånd 15.0 hp
Examensarbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 15.0 hp

Inriktningen ges både på hel- och halvfart.
För mer information kontaktas institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Om undervisningen

Programmets undervisning bygger på studentaktiverande pedagogik. Målet är att skapa en personlig utveckling och stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning.

För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till en dator med webbkamera och internetuppkoppling.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare för mer information om utlandsstudier.

Karriär

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar öppnar en rad möjligheter. Du kan arbeta vid de flesta vårdavdelningar som akutmottagning, kirurgi-, onkologi-, neurologi-, neonatologi-, intensivvårdsavdelning, inom elevhälsa och barnhälsovård - eller varför inte en framtid som avdelningschef. Närheten till Uppsala universitets forskning ger dig även en bra grund för en karriär inom vetenskapen. Valet är ditt!

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Anmälan öppnar 15 februari 2022. Sista anmälningsdag är 15 mars 2022.
Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

60 hp

HT 2022, 50 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 mars 2022

Anmälningskod: UU-P3549 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval: Parallellt: Mindre än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska - Mer än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska.
I båda urvalsgrupperna görs rangordningen baserat på antal högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

60 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 mars 2022

Anmälningskod: UU-P3550 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval: Parallellt: Mindre än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska - Mer än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska.
I båda urvalsgrupperna görs rangordningen baserat på antal högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Bokningsbara vägledartider.

Kontakt

Studentservice, farmaci, medicin och vård

vardstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 50 75

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice A4:1, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02