Studera med teckenspråkstolk och skrivtolk

Du kan få tolk till allt som är kopplat till dina studier: föreläsningar, lektioner, studiebesök, grupparbeten, seminarier med mera. Om du är i behov av tolkning behöver du i god tid kontakta oss för att ordna med detta.

Universitetet ansvarar för att döva, dövblinda och studenter med hörselnedsättning får teckenspråkstolk (svenskt teckenspråk) eller skrivtolk (talad svenska-svensk text, talad engelska-engelsk text) i undervisningen.

Så här går det till

Vid anmälan

Redan när du anmäler dig till en utbildning är det bra om du kontaktar en samordnare för riktat pedagogiskt stöd. Meddela samordnarna:

  • vilken eller vilka kurser, och dess kurskod, eller program du har sökt
  • om du redan angett ditt tolkbehov i din anmälan
  • vilken typ av tolkning du föredrar.

Många vill att tolken tolkar både från svenska (när föreläsaren talar) och från teckenspråk (när du vill säga något). Några vill helst prata själv. De som använder teleslinga kan använda tolk när slingan inte räcker till, till exempel när en klasskamrat frågar något. Vi kan också erbjuda andra tolkmetoder såsom skrivtolk. Om du har synnedsättning som påverkar valet av tolkmetod är det bra om du talar om det också.

Efter antagning

När universitetet meddelar att du blivit antagen till en utbildning skickar de ut ett antagningsbesked. Följ anvisningarna hur du tackar ja och meddela även samordnaren vilken plats du tackar ja till. Glöm inte att meddela om du står i reservkön till en kurs eller ett program som du hellre vill komma in på. När du vet tid och plats för upprop meddelar du detta till samordnaren.

Inför terminsstart

Veckan innan terminsstart börjar arbetet med att lägga schema. Samordnaren behöver schema för dina kurser för att kunna planera in tolkarna på de olika utbildningarna. Om du har ett schema hjälper du dem genom att skicka in schemat eller en länk till schemat. Är din klass indelad i grupper vill vi veta vilken grupp du helst vill ingå i.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin