Masterprogram i materialvetenskap

120 hp

Studieplan, TMV2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TMV2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2020
Diarienummer
TEKNAT 2020/258

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Alla studenter:

Period 1

Period 2

Termin 2

Spår Kvantmaterial (studenter med fysikbakgrund):

Period 3

Period 4

Spår Mjuka material (studenter med kemibakgrund):

Period 3

Period 4

Spår Energirelaterade material (studenter med fysik- eller kemibakgrund):

Period 3

Period 4

Termin 3

Preliminär studieplan för läsåret 2022/2023

Period 1

Spår Kvantmaterial (studenter med fysikbakgrund):

1FAxxx Neutronspridning, 5 hp

Period 2

Spår Mjuka material (studenter med kemibakgrund):

Period 1

Period 2

Spår Energirelaterade material (studenter med fysik- eller kemibakgrund):

Period 1

Period 2

Termin 4

Alla spår:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin