Civilingenjörsprogrammet i energisystem

300 hp

Studieplan, TES2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TES2Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2020
Diarienummer
TEKNAT 2020/258

Kurser märkta med SLU ges av kursansvarig institution vid SLU.

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Alternativkurs till 1TE792 är 1TE078. Dessa kurser krockar i schemat. Kan vara förkunskapskrav för kurser i årskurs 4 eller 5.

Period 4

En av de två nedanstående kurserna i självständigt arbete är obligatorisk. Endast en av de två kan räknas med i examen.

Termin 7

I årskurs 4 och 5 krockar vissa valbara kurser med varandra i schemat.

För information kring detta, se programmets hemsida.

Period 1

Kursen Industriell ekonomi och hållbar innovation, 5 hp (G1N) kan tillgodoräknas med motsvarande kurs vid UU (Företagsekonomi eller Industriell ekonomi).

Period 2

Kursen MX0147 har huvudområde miljövetenskap som finns vid SLU men inte vid UU.

TE0018 kan ej räknas in i examen tillsammans med TE0005, TE0008 eller TE0016.

Stora sociotekniska system, Individ organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Termin 8

I årskurs 4 och 5 krockar vissa valbara kurser med varandra i schemat.

För information kring detta, se programmets hemsida.

Period 3

Period 4

Kursen 1TS309 kan ej räknas in i examen tillsammans med 1GV134.

Stora sociotekniska system, Individ organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Termin 9

I årskurs 4 i 5 krockar vissa valbara kurser med varandra i schemat.

För information kring detta, se programmets hemsida.

Entreprenörskolan i Uppsala 60 hp (termin 9-10), ej platsgaranti.

Vissa kurser i studieplan kan inte räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan. Se studieplan.

Period 1

Kursen 1TE700 uppfyller ES-programmets krav på teknik- och systemkurser och kan införas i examen som en sådan.

Kursen 1TE700; ej tillsammans i examen med 1TE754.

Kursen 1KB274; ej tillsammans i examen med 1KB765.

Tillvalskurser:

Stora sociotekniska system, Individ organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Period 2

Kursen 1TE700 kan ej räknas in i examen tillsammans med 1TE754.

Stora sociotekniska system, Individ organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala 60 hp (termin 9-10), ej platsgaranti.

Stora sociotekniska system, Individ organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

En av de två nedanstående kurserna "Examensarbete i energisystem" (1FA392 alternativt EX0724) är obligatorisk. Endast en av kurserna kan räknas med i examen.

Period 3

Tillvalskurser:

Stora sociotekniska system, Individ, organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Föreläsningarna på kursen 1FA452 ges vanligtvis i internatform.

Period 4

Tillvalskurs:

Tillvalskurser i valfri period:

Endast en av kurserna "Fördjupande projektarbete i energisystem" får ingå i examen. Ej i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Sommarkurser

Kursen Reaktorfysik med Python, (1FA456), ges från sommaren 2021. Kursen ges på distans.

1FA456 kan ersätta första halvan av Kärnkraft teknik och system. Om 1FA456 istället räknas in i

examen tillsammans med hela kärnkraft teknik och system så räknas 1FA456 endast in med 1 hp

pga av det stora överlappet.

Kursen Vågor och optik, (1FA522), ges från sommaren 2021

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin