Institutionen för medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper ger kurser på grund- och avancerad nivå vid flera av medicinska fakultetens utbildningsprogram, samt ett antal fristående kurser.

Antagen till kurs eller program

För dig som är antagen är det viktigt att du tackar ja via www.antagning.se och aktiverar ditt studentkonto här:

Ny student

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt (senast sista registreringsdag) kontakta institutionen för att styrka din behörighet för att bli registrerad och behålla din plats. Du hittar kontaktuppgifter för våra fristående kurser via utbildningskatalogen.

Se övrig information om din kurs i utbildningskatalogen eller i studium.uu.se

Reservplacerad

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats på kursen eller programmet. Reservantagning pågår i regel fram till och med kursstart. Som reserv har du en skyldighet att bevaka den e-postadress du har registrerat på www.antagning.se. Håll också uppsikt över skräpposten. I regel krävs återkoppling på platserbjudande inom en eller ett par dygn, men svarstiden kan variera mellan kurser samt över tid. För information om reservantagning till specifika kurser kan kontaktperson för respektive kurs kontaktas.

Utbildningsprogram

Institutionens fristående kurser

 • Klinisk läkemedelsutveckling – Clinical Drug Development.
  Registrering för denna kurs sker via upprop på första kursdagen. Det är inte möjligt att registrera sig via Ladok. Vid frågor, ta kontakt med kursadministratören: kristin.bryon@medsci.uu.se
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap 30 hp
 • Diabetesvård I 7,5 hp
  Registrering sker av institutionen i samband med kursstart. Det är ej möjligt att webregistrera sig. Aktivera ditt studentkonto och läs kursinformation på lärplattformen Studium
 • Hälsoekonomi - Metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av hälsointerventioner och program 7,5 hp
  Registrering sker av institutionen i samband med kursstart. Det är ej möjligt att webregistrera sig. Aktivera ditt studentkonto och läs kursinformation på lärplattformen studium.uu.se
 • Psykiatri 15 hp
  Aktivera ditt studentkonto och läs kursinformation på lärplattformen Studium.
 • Psykotraumatologi 15 hp
  Aktivera ditt studentkonto och läs kursinformation på lärplattformen Studium.
 • Flödescytometri inom klinik och forskning.
  Aktivera ditt studentkonto och läs kursinformation på lärplattformen Studium.
 • Klinisk masspektrometri.
  Aktivera ditt studentkonto och läs kursinformation på lärplattformen Studium.
 • Globala och miljömässiga effekter på neurohälsa 7,5 hp
  Aktivera ditt studentkonto och läs kursinformation på lärplattformen Studium.

Kontakt

För övergripande utbildningsfrågor kontakta kurssamordnare Caroline Olofsson caroline.olofsson@medsci.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin