Civilingenjörsprogrammet i energisystem

300 hp

Studieplan, TES2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TES2Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Kurser märkta med SLU ges av kursansvarig institution vid SLU.

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Alternativkurs till 1TE792 är 1TE078. Dessa kurser krockar i schemat. Kan vara förkunskapskrav för kurser i årskurs 4 eller 5.

Period 4

En av de två nedanstående kurserna i självständigt arbete är obligatorisk. Endast en av de två kan räknas med i examen.

Termin 7

I årskurs 4 och 5 krockar vissa valbara kurser med varandra i schemat.

För information kring detta, se programmets hemsida.

Period 1

  • Industriell ekonomi och hållbar innovation, 5 hp (FÖ0477 SLU)*

    Huvudområde(n) med fördjupning: Företagsekonomi G1N

Kursen Industriell ekonomi och hållbar innovation, 5 hp (G1N) kan tillgodoräknas med motsvarande kurs vid UU (Företagsekonomi eller Industriell ekonomi).

Period 2

TE0018 kan ej räknas in i examen tillsammans med TE0005, TE0008 eller TE0016.

Stora sociotekniska system, Individ organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Termin 8

I årskurs 4 och 5 krockar vissa valbara kurser med varandra i schemat.

För information kring detta, se programmets hemsida.

Period 3

Period 4

Kursen 1TS309 kan ej räknas in i examen tillsammans med 1GV134.

Stora sociotekniska system, Individ organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Termin 9

I årskurs 4 i 5 krockar vissa valbara kurser med varandra i schemat.

För information kring detta, se programmets hemsida.

Entreprenörskolan i Uppsala 60 hp (termin 9-10), ej platsgaranti.

Vissa kurser i studieplan kan inte räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan. Se studieplan.

Period 1

Kursen 1TE700 uppfyller ES-programmets krav på teknik- och systemkurser och kan införas i examen som en sådan.

Kursen 1TE700; ej tillsammans i examen med 1TE754.

Kursen 1KB274; ej tillsammans i examen med 1KB765.

Stora sociotekniska system, Individ organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Period 2

5LH654 och 5LH242 kan inte ingå i examen tillsammans. 

Period 2

Kursen MX0147 har huvudområde miljövetenskap som finns vid SLU men inte vid UU.

Kursen 1TE700 kan ej räknas in i examen tillsammans med 1TE754.

Stora sociotekniska system, Individ organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala 60 hp (termin 9-10), ej platsgaranti.

Stora sociotekniska system, Individ organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

En av de två nedanstående kurserna "Examensarbete i energisystem" (1FA392 alternativt EX01016) är obligatorisk. Endast en av kurserna kan räknas med i examen.

  • Examensarbete i energisystem, 30 hp (EX1032 SLU)

    Huvudområde(n) med fördjupning: Teknik A2E

Period 2

Tillvalskurser:

Period 3

Tillvalskurser:

Stora sociotekniska system, Individ, organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Föreläsningarna på kursen 1FA452 ges vanligtvis i internatform.

Period 4

Tillvalskurs:

Tillvalskurser i valfri period:

Endast en av kurserna "Projektarbete i energisystem" får ingå i examen. Ej i examen tillsammans med

Entreprenörsskolan.

Endast en av kurserna "Fördjupande projektarbete i energisystem" får ingå i examen. Ej i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Sommarkurser

** Kursen ges på distans

** 1FA456 kan ersätta första halvan av Kärnkraft teknik och system. Om 1FA456 istället räknas in i examen tillsammans med hela kärnkraft teknik och system så räknas 1FA456 endast in med 1 hp pga av det stora överlappet.

I följande kurspar kan endast en i varje kurspar räknas med i examen: 1TD327 /1TD433, 1EL004/1TE637, 1TD354/1TD397, 1TD352/1TD395, 1TD342/1TD393.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin