Masterprogram i biologi

120 hp

Studieplan, TBI2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TBI2M
Fastställd av
Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, 13 november 2014
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

Period 1

Alla kurserna i period 1 utom 1BG393 och 1BG301 är startkurser (första kursen på olika inriktningar) och innehåller den gemensamma delkursen Introduktion till masterstudier, 2 hp.

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:

1MA254 och 1BG335.

Termin 3

Se termin 1.

Termin 4

Övriga kurser på deltid/sommartid eller ännu ej bestämd tid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin