Krav på vaccinationsbevis gäller inte undervisning

Regeringens beslut om vaccinationsbevis för allmänna sammankomster med fler än 100 personer gäller inte för undervisning och examination. Undantaget är dock disputationer som räknas som allmänna sammankomster.

Regeringen har fattat beslut om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentlig tillställningar i de fall arrangemanget överstiger 100 personer. Denna rekommendation gäller inte för undervisning och examination.

Majoriteten av verksamheten inom Uppsala universitet faller därför inte under definitionen för allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Därför behöver verksamheten inte heller anpassas utifrån fysisk distansering eller kontroll av vaccinationsbevis i de fall fler är 100 personer samlas i till exempel en föreläsningssal.

Krävs åtgärder vid disputationer

Vid de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som anordnas av universitet ansvarar arrangören för att säkerställa fysisk distansering alternativt kräva vaccinationsbevis om evenemanget överstiger 100 personer. Som exempel på allmänna sammankomster med koppling till universitetet kan nämnas disputationer, konferenser, konserter och akademiska högtider som till exempel doktorspromotioner.

Uppsala universitet följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med regionernas smittskyddsenheter.

Håll dig uppdaterad via folkhälsomyndighetens webbplats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin