Farmaceutisk vetenskap 2023/2024

Kurslista

Lista över kurser.

Farmaceutisk vetenskap

Lista över kurser inom Farmaceutisk vetenskap.

Avancerad nivå

Kontakt

Farmaceutisk studievägledning

E-post: pharmmaster@uu.se

Telefon: 018-471 44 36

Om ämnet

Farmaceutisk vetenskap omfattar flera olika kurser men alla har en tydlig läkemedelsinriktning. Kurserna riktar sig till dig som vill lära dig mer om läkemedels verkningsmekanismer, effekter och toxiska effekter. Här finns också kurser om hur människokroppen och celler fungerar, hur läkemedel transporteras till sitt verkningsställe, hur de metaboliseras och utsöndras samt om riskbedömning och säkerhetsvärdering av läkemedel. På den avancerade nivån är kurserna mer specialiserade, mer forskningsinriktade och yrkesinriktade. Exempelvis erbjuds kurser om hur nya läkemedel testas, hur läkemedel fungerar i äldre och gravida, hur beroende uppkommer, om veterinärläkemedel samt metodologiska kurser om molekylära receptor- och enzymprocesser och om biostatistiska modeller för läkemedelsutveckling.

Fler kurser inom det farmaceutiska området hittar du under Läkemedelsanvändning och Läkemedelsutveckling.

Kontakt

Farmaceutisk studievägledning

E-post: pharmmaster@uu.se

Telefon: 018-471 44 36