Energi - Miljö - Hållbar utveckling

Gröna blad växer upp ur sprickor i uttorkad jord

Det moderna samhället utvecklas i snabb takt. Och vi som lever här ställer krav på att leva bekvämt och tryggt. Hur värnar man om miljön och en hållbar utveckling samtidigt som man tillgodoser människans krav på välstånd? Naturvetare, civilingenjörer, samhällsvetare, jurister, ekonomer och sociologer söker alla svar på den här typen av frågor.

Möt våra studentambassadörer som pluggar energi, miljö och hållbar utveckling.

Bli ingenjör eller naturvetare

Saknar du behörighet? Gå basåret!

Om du vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten kan du läsa ett tekniskt-naturvetenskapligt basår. Basåret ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats för fortsatta universitetsstudier.

Senast uppdaterad: 2022-10-27