Språk - Kommunikation - Media

Dekorativ bild: tärningar med bokstäver på i slumpvis ordning

Samhället blir allt mer internationellt och nya världsomspännande kommunikationssätt uppstår hela tiden. Det ställer krav på människor med kunskaper inom kommunikation och media. Det ställer också krav på språkkunskaper, vid Uppsala universitet hittar du det bredaste utbudet av språkutbildningar.

Möt våra studentambassadörer som pluggar inom dessa områden.

Senast uppdaterad: 2022-02-08